Dự án tiêu biểu

Công trình anh Thuật – Ocean Park

Công trình anh Hùng – Bắc Ninh

Công trình anh Việt – Vân Hồ

Công trình chú Tư Ecopark

Công trình ông Chính – Lào Cai

Công trình Công trình chú Hảo – Hưng Yên